Informacje

Hutnik Dubeczno

Hutnik Dubeczno

Adres

Sportowa 1
22-235
Dubeczno
lubelskie

Kontakt+48 605 898 800
piotr-os@tlen.pl

Data powstania

14.05.1950

Barwy

Opis

Opis klubu dodany przez:

Krótki zarys długiej historii dubeczyńskiego sportu.

Zorganizowana działalność sportowa rozpoczęła się w Dubecznie wiosną 1950 roku.Z inicjatywy grupy kolegów czynnie uprawiających sport, jego sympatyków i zwolenników postanowiono założyć w Dubecznie koło sportowe. Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Mieczysław Szelewicki. Na pierwszym, założycielskim zebraniu wyłoniono władze koła , na czele którego, jako przewodniczący, stanął Wacław Pryll. Do zarządu weszli: Mieczysław Szelewicki, Leonard Michałowicz, Jan Kondraciuk, Stanisław Kacprzak, Leonard Wasilewski i Hieronim Doszko. Tak powołano formalnie do życia pierwszą organizację sportową w Dubecznie, która przyjęła nazwę Ludowy Zespół Sportowy Dubeczno (LZS Dubeczno).  Działalność rozpoczęto od zorganizowania boiska. Plac, gdzie obecnie stoi Dom Kultury i bloki mieszkalne przystosowano do rozgrywania zawodów sportowych. Tak powstało pierwszew Dubecznie boisko do gier sportowych, z bieżnią o długości 230metrów. Staraniem Mieczysława Szelewickiego zaopatrzono zespół w piłki siatkowe i sprzęt lekkoatletyczny (kulę, dysk, oszczep), co nie było prostą sprawą, gdyż koło nie miało osobowości prawnej, nie mogło więc otrzymywać żadnych środków finansowych ani materialnych, od żadnego organu państwa. Otrzymany sprzęti intensywne treningi pozwoliły latem 1951 rozegrać pierwszy turniej lekkoatletyczny oraz zawodyw siatkówce. W zawodach wzięli udział sportowcy z całej gminy, a do zmagań sportowych stanęły całe rodziny.  Życie sportowe Dubeczna, na ile pozwalała pogoda, toczyło się na wspomnianym boisku, gdzie uprawiano piłkę siatkową, rzuty dyskiem i oszczepem, pchnięcie kulą oraz konkurencje biegowe. Długie jesienne i zimowe wieczory spędzano grając w szachy, warcaby i tenisa stołowegow nieistniejącym już budynku świetlicy. Przeważnie grano rekreacyjnie, ale nie brakło też zaciętej rywalizacji. Już w początkowych latach istnienia LZS Dubeczno zawodnicy reprezentowali jego barwy na zawodach gminnych, powiatowych, i międzyzakładowych.  Koniec lat 50. to bardzo aktywna, bogata w sukcesy działalność LZS Dubeczno. Najbardziej rozwinęła się sekcja lekkoatletyczna oraz szachy, warcaby i tenis stołowy. Czołowe postacie tego okresu to: Józef Zieliński, Ireneusz Kazanecki, Ryszard Chlebowicz, Waldemar Kacprzak, Wiesław Dębniak, Roman Januszkiewicz, Jan Szczepański - głównie w konkurencjach biegowych; Telesfor Wasilewski, Leonard Michałowicz, Marian Wasilewski, Jan Kondraciuk, w konkurencjach technicznych; Mieczysław Szelewicki i Ireneusz Kazanecki w tenisie stołowym i szachach.W wymienionym okresie LZS Dubeczno osiągał znaczące sukcesy. W niewielkim z konieczności opracowaniu nie sposób wszystkich wymienić. Oto niektóre z nich, uznawane za ważniejsze: Ireneusz Kazanecki- II miejsce w „Wojewódzkich Biegach Narodowych” 1958, tytuł wicemistrza woj. lubelskiego w biegu na 1000metrów 1959, wielokrotny udział w Ogólnopolskich Biegach Przełajowych i miejscaw pierwszej dwudziestce.  Józef Zieliński tylko w 1959 roku zdobył: - II miejsce jako reprezentant powiatu włodawskiego w biegu na 800 metrów w zawodachz jednostką wojskową;- III miejsce w powiecie w tradycyjnym Biegu Pierwszomajowym na dystansie 1000metrów;- II miejsce w biegu na 100metrów w Powiatowych Mistrzostwach Lekkoatletycznych LZS;- II miejsce na dystansie 800 metrów w tych samych zawodach;- II miejsce w biegu na 1000metrów w Mistrzostwach Okręgu Młodzików; - I miejsce w kat. Młodzików w biegu „ Błękitna Wstęga Bugu” na dystansie 800metrów; - I miejsce w biegu na 1000 metrów juniorów w Święcie Sportu Wiejskiego.- III miejsce w Powiatowym Biegu Narodowym na dystansie 1000 metrów 1959. W 1959 roku powstała pierwsza drużyna piłki nożnej, której trzon stanowili zawodnicy: Ireneusz Kazanecki, Kazimierz Odrzygóźdź, Henryk Szabat, Stanisław Benet, Stanisław Gruszczyński, Tadeusz Kiecana, Henryk Łapiński, Ryszard Chlebowicz, Ryszard Kosiński, Mieczysław Szelewicki. Drużyna występowała na wielu zawodach z okazji świąt i uroczystości. Dekada lat 60. to okres powolnego ale systematycznego rozwoju koła sportowego LZS Dubeczno. Na początku tych lat powołano sekcję podnoszenia ciężarów. Nadal królowała lekka atletyka, a jej zawodnicy odnosili sukcesy w zawodach powiatowych, wojewódzkich, okręgowychi ogólnopolskich. Rozwijały się też umiejętności zawodników gry w szachy, warcaby, brydża sportowego i tenisa stołowego. Warto tu wymienić sukcesy :Mieczysław Szelewicki– III miejsce w turnieju szachowym 1962 i III miejsce w turnieju brydżowym na szczeblu powiatu 1967; Telesfor Wasilewski - II miejsce w rzucie oszczepem w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego 1961; Józef Twarowski - IV miejsce w biegu ulicznym w Lublinie 1962;  Jan Semeniuk - V miejsce w biegu ulicznym w Lublinie 1962;  W latach 1960 – 1969 największe sukcesy sportowe odnosił Józef Zieliński. Oto niektórez nich: - I miejsce w biegu na 400 metrów w kategorii juniorów w Spartakiadzie dla uczczenia 1000 lecia Państwa Polskiego 1960 (powiat) - III miejsce w biegu na 1500 metrów w Międzypowiatowych Zawodach Lekkoatletycznych 1960- III miejsce w biegu na 800 metrów w Mistrzostwach Okręgu Juniorów 1961 - II miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach Zrzeszenia LZS na dystansie 800 metrów 1961 - III miejsce w Biegu o Błękitną Wstęgę Wisły na dystansie 1000 metrów w kategorii juniorów 1961 - I miejsce w Biegu Ulicznym w Lublinie na dystansie 1500 metrów juniorów 1962 - II miejsce w biegu na 400 metrów w Mistrzostwach Okręgu Juniorów 1962 - II miejsce w ogólnopolskim biegu o Błękitną Wstęgę Wisły na dystansie 1000 metrów juniorów 1962 - I miejsce w Wojewódzkim Dożynkowym Biegu Przełajowym LZS na dystansie 3000 metrów juniorów 1963 - VI miejsce w Centralnym Biegu Przełajowym 1963 - I miejsce w Przełajowych Mistrzostwach Okręgu 1964- I miejsce w biegu na 1500 metrów podczas Wojewódzkiej Spartakiady ORMO.Józef Zieliński brał także udział w wielu ogólnopolskich zawodach w tym w Mistrzostwach Polski LZS w Zielonej Górze i Olsztynie zajmując miejsca pod koniec pierwszej lub na początku drugiej dziesiątki.  Ponadto koło LZS było organizatorem takich zawodów jak: turnieje brydża sportowego, międzyszkolne mistrzostwa lekkoatletyczne, zawody w podnoszeniu ciężarów.  Pod koniec lat 60., w miejscu obecnego stadionu utworzono boisko spełniające wymogi dla rozgrywek piłkarskich. Rozpoczęto systematyczną pracę w sekcji piłki nożnej, nie zaniedbując dotychczasowych dyscyplin. Koniec lat 60. to ogromne zainteresowanie piłką nożną. Na amatorskie rozgrywanie spotkań piłkarskich przychodziło około 50 osób, co w Dubecznie wcześniej się nie zdarzało. W związku z tak dużym zainteresowaniem futbolem, zarząd koła LZS postanowił zgłosić drużynę do rozgrywek ligowych. Po uzyskaniu pomocy w transporcie na mecze wyjazdowe, udzielonej przez Dyrektora Huty Szkła w Dubecznie Henryka Kosińskiego drużyna zaczęła brać udział w wielu zawodach i turniejach sportowych. W miarę jak zawodnicy coraz lepiej radzili sobie ze sportowymi przeciwnikami, Dyrektor Huty inwestował coraz większe środki na rozwój sekcji. W związku z przychylnością i hojnością Dyrektora Huty oraz faktem, że większość zawodników pracowała w Hucie, w 1970 roku koło przyjęło nową oficjalną nazwę Ludowy Zespół Sportowy „Hutnik” Dubeczno. W sierpniu 1970 roku „Hutnik” rozegrał pierwsze w swojej historii spotkanie mistrzowskie. Były to rozgrywki w klasie B, a po ich zakończenu na 10 drużyn „Hutnik” zajął skromną 8. lokatę. W rundzie rewanżowej wiosną 1971 roku drużyna wygrała już wszystkiez 9 rozgrywanych meczów. Kolejne sezony pierwszej połowy lat 70. to ustabilizowana gra całej drużyny i udział „Hutnika” w lidze powiatowej. Trzon drużyny stanowili wtedy zawodnicy: Stanisław Benet, Henryk Cieślikowski, Stanisław Dębniak, Jan Drogosz, Janusz i Wiktor Kazaneccy, Zbigniew Tymoszuk, Stanisław Kopiel, Salwator Smoliński, Stanisław, Jan, Henryk Łapińscy, Ryszard Grajczyk, Mieczysław Borek, Mieczysław Kozłowski, Lesław Obara, Jan Wasilewski, Wiesław Samborski, Ryszard Wasilewski, Józef Zieliński i Waldemar Kacprzak.  Druga połowa lat 70. to nowy podział administracyjny kraju, utworzenie Chełmskiego Okręgu Związku Piłki Nożnej, reorganizacja rozgrywek ligowych. W wyniku tego „Hutnik” stał się uczestnikiem rozgrywek o mistrzostwo klasy A, co było kolejnym bardzo ważnym wydarzeniemw jego historii. O sile zespołu decydowali wtedy zawodnicy : Zbigniew Kędzierawski, Teofil Mazurek, Wiesław Słoboda, Henryk Cieślikowski, Krzysztof Frończyk, Grzegorz Fajge, Piotr Grajczyk, Marek Kulesza, Henryk Doszko, Krzysztof Borek, Ryszard Wasilewski, Mieczysław Borek, Waldemar Kacprzak, Józef Zieliński. Na początku lat 70. podjęto starania o rozbudowę bazy sportowej. Pojawiła się informacja o ogłoszeniu konkursu na budowę stadionu. Warunkiem przystąpienia do konkursu było wykonanie jak największego zakresu prac w czynie społecznym i posiadanie na własność 3ha ziemi. Dzięki ogromnemu wysiłkowi i mobilizacji młodzieży, mieszkańców, samych zawodników oraz wsparciu Dyrektora Huty Szkła w Dubecznie Henryka Kosińskiego, naczelnika gminy Mariana Grzywaczewskiego, Dyrektora miejscowego PGR udało się wypełnić warunki i wygrać konkurs, mimo że podobne starania czyniły Wisznice i Wola Uhruska. Był rok 1975 - batalię o środki zakończono, kontynuowano budowę obiektu. Problemów po drodze nie brakowało. Jednakże już w 1980 roku wojewoda chełmski oficjalnie dokonał otwarcia jednego z najlepszych stadionów na Chełmszczyźnie. W tym ogromnym przedsięwzięciu nie da się przecenić roli dwóch skromnych Panów- Mieczysława Szelewickiego i Józefa Zielińskiego bez reszty zaangażowanych w sprawę budowy stadionu. Po niespodziewanym awansie do wojewódzkiej klasy A drużyna piłkarska grała coraz lepiej,a o jej sile w połowie lat 80. stanowili zawodnicy: Andrzej Garbaciak, Dariusz Lekan, Marek Kulesza Krzysztof Osmulski, Wiesław Słoboda, Ryszard Wasilewski, Piotr Łapiński, Piotr Grajczyk, Henryk Cieślikowski, Jerzy Danicki, Leszek Mielniczuk. W sezonach 1981 - 1985 plasowali się w środku ligowej tabeli.Druga połowa lat 80. to coraz lepsza gra i wyższa pozycja w lidze. Przełomowym w tej dekadzie okazał się sezon 1988/89. Po znakomitej i skutecznej grze, zawodnicy wywalczyli historyczny awans do wojewódzkiej ligi okręgowej. Lata 90. to okres wielkiego oczekiwania, ogromnej radości i bolesnych przeżyć. Wspaniałymi największym sukcesem tych lat było uczestnictwo w rozgrywkach drużyn czwarto ligowych i zajęcie w końcowej kwalifikacji II miejsca. Czołowymi piłkarzami zespołu, który osiągnął tak znakomity wynik byli: Tomasz Respond, Tomasz i Jarosław Zielińscy, Artur i Jerzy Daniccy, Piotr Kacprzak, Eligiusz Lachowicz, Grzegorz i Mariusz Łobaczukowie, Piotr Wasilewski, Grzegorz i Adam Nowiccy, Piotr Osmulski, Mariusz Piskała, Zbigniew Gałązka, Andrzej Zając. Chłopaków trenował Józef Zieliński, który mówi, że od tej pory Dubeczno zaczęto kojarzyć nie tylko z hutą szkła lecz także z dobrą drużyną piłkarską. Zwiększyło się zainteresowanie futbolem wśród młodzieży, władze samorządowe zwiększyły dotacje, pojawili się prywatni sponsorzy.Sezon 1993/94 to bez wątpienia najlepszy okres w długoletniej historii klubu. Po zwycięstwie w chełmskiej klasie okręgowej drużyna piłkarska awansowała do chełmsko-zamojskiej Ligi międzywojewódzkiej. Skład drużyny tworzyli : Tomasz Respond, Artur i Jerzy Daniccy, Tomaszi Jarosław Zielińscy, Grzegorz i Mariusz Łobaczukowie, Ryszard Kalinowski, Piotr Wasilewski, Zbigniew Gałąska, Piotr Osmulski, Wojciech Respond, Grzegorz i Adam Nowiccy, Eligiusz Lachowicz. Trenerem drużyny był Józef Zieliński. Duży sukces w pierwszej połowie lat 90. w piłce nożnej osiągnęła drużyna juniorów zdobywając kilkakrotnie mistrzostwo klasy okręgowej. Pierwsza dekada 2000 roku rozpoczęła się rejestracją Klubu Sportowego „Hutnik” Dubeczno. Sąd Okręgowy w Lublinie w dniu 11 lutego 2000 roku dokonał rejestracji Klubu i wpisał do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych, w wyniku, czego Klub posiadł osobowość prawną.W początkowych latach trzeciego tysiąclecia Klub Sportowy „Hutnik” przeżywał wielki regres swojej działalności. Związane to było głównie z ogromnymi kłopotami finansowymi z jakimi musiał się borykać i brakiem zainteresowania sportem wśród miejscowej społeczności. Mówiło się, że gdyby nie charyzmatyczna działalność takich ludzi jak Józef Zieliński, Janusz Kazanecki, Grzegorz Nowicki, Grzegorz Kowalczyk i nieliczni inni, oraz fakt, iż posiada obiekt sportowy, który niegdyś był chlubą całej gminy, Klub dawno przeszedłby do historii. Mimo wielu nawarstwiających się problemów Klub starał się nie ograniczać swojej działalności jedynie do występów drużyny piłkarskiej w rozgrywkach ligowych. Systematycznie organizował turnieje rekreacyjno sportowe szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Niejednokrotnie organizowane były takie imprezy jak Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej, Festyn Sportowo Rekreacyjny Pracowników Lubelskich Hut Szkła czy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów. Klub za swoją długoletnią działalność odznaczony został wieloma wyróżnieniami, co potwierdza iż zyskał szacunek i uznanie. Oto niektóre z bogatej kolekcji Klubu : - Złota Odznaka Zrzeszenia LZS Warszawa 1975, - Brązowy Znak Jakości Omega 1978, - Laureat Ogólnopolskiego Konkursu „Boisko w Każdej Wsi Ośrodek Sportu w Każdej Gminie” 1987, - Gminny Znak Jakości Omega 1988, - Złoty Znak Jakości Omega Warszawa 1988. Sekcja piłki nożnej ciągle gra, uczestniczy w rozgrywkach prowadzonych przez ZPNw Chełmie. W chwili obecnej działają i biorą udział w rozgrywkach drużyny seniorów i juniorów oraz młodzików i trampkarzy.W sześćdziesięcioletniej historii Klubu Sportowego „Hutnik” Dubeczno możemy wyróżnić okresy dużych możliwości i sukcesów jak również gorzkich porażek i kryzysów. Były czasy, że Klub nie musiał martwić się swoim bytem i czasy, w których działaczom ledwo udało się powiązać koniecz końcem, by nie dopuścić do jego rozpadu. Właśnie dzięki tym działaczom takie kluby sportowe jak „Hutnik” nadal funkcjonują. Dzięki tym klubom ludzie z małych miejscowości mogą się sportowo realizować, poczuć smak zwycięstwa i gorycz porażki. Ograniczony z konieczności zakres tego opracowania nie pozwolił na przypomnienie wszystkich ważnych osób i zdarzeń. Bogata i ciekawa historia sportu w Dubecznie zasługuje na profesjonalne opracowanie. 

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości