Wyróżnienia dla Granicy

Gminny Klub Sportowy „Granica” Dorohusk otrzymał wyróżnienie za aktywną działalność na rzecz rozwoju lokalnej piłki nożnej, podczas XI Chełmskiej Gali Piłkarskiej, która odbyła się w piątek, 6 października br. w Izbicy.

Podczas uroczystości nasz klub reprezentowali: Piotr Kopeć – Prezes i Mirosław Czuluk – Sekretarz. Na ręce Prezesa został przekazany również Jubileuszowy Srebrny Medal 100-lecia LZPN, przyznany w ubiegłym roku, w dowód uznania za pięknie zapisane karty historii piłkarskiej Lubelszczyzny.