Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej

Gminny Klub Sportowy "Granica" Dorohusk ogłasza nabór na zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej przeznaczone dla dzieci z roczników 2012, 2013 i 2014. Zajęcia startują od lutego.

Program zajęć sportowych jest formą zachęcenia dzieci do podejmowania aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłkami. Jest on odpowiedzią na potrzebę realizacji zainteresowań ruchowych przedszkolaków oraz ich rodziców, chcących zapewnić swoim dzieciom najlepsze warunki do rozwoju fizycznego i motorycznego.

Celem prowadzonych zajęć jest:

 • polepszenie ogólnego stanu zdrowia
 • ukulturalnienie fizyczne dziecka
 • zapewnienie harmonijnego rozwoju fizycznego dziecka
 • przygotowanie mentalne do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji, umiejętności pogodzenia się z przegraną oraz szacunku do przeciwnika
 • popularyzacja aktywności fizycznej u przedszkolaków poprzez zabawę i ćwiczenia

Cele szczegółowe kształcenia i wychowania:

 • radzenie sobie z konfliktami
 • uświadomienie dzieciom ich możliwości
 • znajomość rożnych rodzajów ćwiczeń, gier i zabaw
 • rozwijanie naturalnych umiejętności dziecka
 • nauka pokonywania zmęczenia i słabości
 • wszechstronne rozwijanie osobowości
 • wdrażanie zasad zdrowej sportowej rywalizacji i zachowań fair play
 • poszanowanie cudzego mienia

Zapisy i informacje szczegółowe pod numerem tel. 501 510 809.