Zmiana wysokości składki członkowskiej

Uprzejmie informujemy, że uchwałą Zarządu GKS "Granica" Dorohusk, od miesiąca sierpnia 2023 r. zmianie ulega wysokość składki dla Członków Uczestników (zawodników Grup Szkoleniowych) i wynosić będzie 50 zł/mies. od osoby, a w przypadku rodzeństwa 35 zł/mies. od osoby.

Miesiąc lipiec pozostaje zwolniony z opłaty składki członkowskiej.

Zawodnicy, którzy z przyczyn od siebie niezależnych, w danym miesiącu nie uczestniczyli w żadnych zajęciach treningowych organizowanych przez Klub i nie brali udziału w meczach mistrzowskich oraz kontrolnych, są zwolnieni z opłaty składki za ten miesiąc.

W sezonie 2023/2024 zwolnieni z opłaty członkowskiej są także zawodnicy w wieku Junior Starszy, tzn. urodzeni w roku 2006 i starsi.