Zmiany w Zarządzie Klubu

Informujemy, że w dniu 20 marca br. doszło do zmiany na funkcji Prezesa i Sekretarza Gminnego Klubu Sportowego „Granica” Dorohusk.

W związku ze złożoną rezygnacją z w/w funkcji oraz funkcji Członków Zarządu przez Arkadiusza Słomkę i Grzegorza Świderskiego na stanowisko Prezesa powołano Konrada Czebierę, a na stanowisko Sekretarza - Mirosława Czuluka.